Meslek analizi

Mesleki statünüz nedir?

Hangi marka işitme cihazı kullanıyorsunuz?

Hangi marka işitme cihazı kullanıyorsunuz?

İşitmede İşlev ve Yapı

20/07/2021
İşitmede İşlev ve Yapı

 

SESİN ALGILANMASININ TEMEL AŞAMALARI

1) Dış kulak ve yolu, ses dalgalarını toplayarak orta kulağa yönlendirir

2) Dış kulak yolu ve orta kulak sesi şekillendirerek kokleaya iletir (Ağırlıklı olarak konuşma seslerini taşıyan orta frekanslar güçlendirilir, düşük ve yüksek frekanslar yükseltilmez)

3) Ses dalgaları, timpanik membranda ve bu zara yapışık olan orta kulak kemikçiklerinde titreşim yaratır

4) Malleus incus’la, incus stapes’le eklemlenerek birlikte titreşimde bulunurlar

5) En içdeki stapes, oval pencereye yapışık olup titreşimin koklear sıvılardan perilenfe aktarılması işlevini yerine getirir

6) Manubrium Mallei ile incus Processus Longus kolu arasındaki 1.3:1 oranındaki kaldıraç sistemi, sesi güçlendirir.

7) Timpan membran ile oval pencerenin titreşen alanları arasında  yaklaşık 17’ye 1 oranı vardır (Ses şiddeti 17 kat güçlendirilir)

8) Scala vestibuli’deki perilenf sıvısındaki basınç artışı, doğrudan scala media’daki endolenfe, dolayısıyla da basiler membrana yansır.

9) Basiler membranda aşağı ve yukarı dalgalanmalar, bu membran üzerindeki iç ve dış tüylü hücrelerin tüylerin bir yana doğru bükülmesini, dolayısıyla uyarılmasını sağlar.

10) Scala vestibuli’deki perilenfteki basıncın artışı scala timpani’deki perilenfe de yansır ve buradaki yuvarlak pencerenin dışa doğru kabarmasıyla basınçlar dengelenir.

11) Endolenfe ulaşan değişik frekanslardaki sesin yarattığı sıvı basınç değişiklikleri, basiler membranda değişik reseptör hücrelerinin uyarılmasını sağlar.

12) Reseptör hücrelerin tüylerindeki bükülme hareketi, bu hücrelerin özellikle potasyum ve kalsiyum iyonuna geçirgenliğini artırır.

13) Potasyum ve kalsiyum iyonlarının artışıyla birlikte hücrenin tabanındaki vesiküllerden kimyasal transmitter açığa çıkar.

14) Salgılanan kimyasal ileticiler ilişkili oldukları koklear sinir fibrillerinde uyarılmayı sağlar.

15) Meatus Acusticus İnternus yakınında bulunan koklear sinirin spiral ganglionunun gövdeleri uyarılır.

16) Dorsal ve Ventral Koklear Nukleus’lara ulaşan uyarılar, Superior Olivery Kompleks hizasında ya karşı tarafa geçerler ya da aynı tarafta ilerlerler  .

17) Bu şekilde Lateral Lemniscus’tan sonra, liflerin büyük kısmı karşıya (% 60) çaprazlaşır, diğer kısmı ise aynı tarafta ilerler (% 40).

18) Sonraki durak İnferior Colliculus olup uyarılar daha sonra Corpus Geniculatum Mediale’ye iletilir.

19) İşitsel uyarıların korteksteki ilk durağı ise, Superior Temporal Gyrus’taki Primer İşitsel Korteks’tir (Broadman’ın 41. alanı)

 

Yorumlar

Hiç mesaj bulunmadı

Görüşünü yaz